caballero_fabriek_2

 

 

 

 

 

 

 

Project: Hogeschool Inholland

Functie: concepter & producent

Locatie: Caballero Fabriek in Den Haag

Periode: 05 – 11/2015 (produktie 19 november)

‘Waar staat de student anno 2020?’ Een vervolg op Lanceringsevenement Domein Creative Business van november 2014 met als hamvraag: ‘Hoe gaan wij de student anno 2020 naar ieders tevredenheid bedienen?’

Alleen dan kunnen zij duurzaam ondernemen en worden zij minder afhankelijk van gemeenschapsgelden, financieringen en subsidies. Het gaat hier om ondernemingen met zowel een sociale al seen economische doelstelling die de nadruk leggen op maatschappelijke participatie en re-integratie van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving.